Souvislosti

 

NUTNÁ OPATRNOST

Šumava je krásná, ale může být i nebezpečná. Zejména při neopatrnosti či neukázněnosti. A různorodá nebezpečí jsou právě v místech, která zde představujeme, koncentrována.

Možná nebezpečí v „Krajinách památných“:

Staré studny – snad největší nebezpečí – často přikryté trávou / sněhem, pád do studny i bez vody může mít i ty nejhorší důsledky…

Sklepy – propadnutí, zavelení.

Zdi, sloupy, průchody – nebezpečí zavalení.

Ostré předměty – zejména nenápadně vyčnívající ze země, z trávy, listí – zrezlé hřeby a jiné kovové předměty, střepy, ostnaté dráty atd.

Nevybuchlá munice.

Zhoršujícím faktorem případného problému je i odlehlost těchto míst. Proto je navštěvujte ideálně ve dvou, jste-li samotáři, řekněte někomu blízkému, kde se máte v plánu pohybovat a mějte s sebou nabitý mobilní telefon a základní vybavení na cesty do odlehlých oblastí v přírodě. Tedy v základu mapu, něco teplého na sebe, šátek, pití, nůž a ideálně celou foglarovskou KPZ :-).

Zároveň se v těchto místech prosím chovejte ohleduplně a s respektem k přírodě i k památkám v samotných místech. Na chatrné zdivo nelezte a nalezené věci neodnášejte. Respektujte pravidla CHKO a NP Šumava.

 

Na cestách krajinou…

FB - Na cestách krajinou – VÝŘEZ

Pokud Vás naše myšlenka „Krajin památných“ zaujala a zajímalo by Vás, co v oblasti krajiny podnikáme dalšího, posívejte se na náš facebook „Na cestách krajinou…“. Pořádáme poklidné výlety po naší krásné zemi – za památnými stromy, za výhledy, za starými hřbitovy, …a právě i za zaniklými osadami.

 

A další věci postupně přidáme…