Pancíř

Kamenný podstavec křížku mezi dvěma stromy, rozvaliny i stěny s portály a okny starých stavení a komín snad přes tři patra vysoký. Studánka se starým vzkazem, aleje opuštěných širokých cest i ovocný sad. Místo, které když objevíte, bude vás lákat zpět.

ZA MODŘÍNOVOU STUDÁNKOU

Lanovka, rozhledna a krásné výhledy – jeden z nejnavštěvovanějších vrcholů Šumavy – Pancíř. Stejné jméno však nese překrásné místo na úpatí tohoto známého kopce. Zaniklá osada, jejíž stavení, včetně osamocenějších usedlostí, byla rozptýlena od údolní bystřiny Řezná až k dnešním Hofmankám.

Rozmanité místo, kde klenovou alejí dojdete až za modřínovou studánkou. Studánkou se starým nápisem a vodou čistou, studenou. Místo, kde v zimě okolo vás beze strachu poletují ptáci, kde s jarem rozkvétají staré třešně, v dávné zahrádce narcisky, nad nimi šeřík a všude okolo vyrůstá spousta voňavé máty. Kde s létem dozrává rybíz a s podzimem modřín se studánkou v kořenech zlátne, aby s jarem svěže se zas zazelenal. Místo, kde k nebi ční starý komín a do země noří se klenutá sklepení. Místo, kde srnec pozoruje vás a vy jej, místo, kde stopy člověka jsou v té nejkrásnější podobě.

KDYS 107 OBYVATEL

Pancíř, německy Panzer, je osada geograficky spadající do okresu Klatovy. V roce 1930 bylo evidováno 14 domů a 107 obyvatel. Pod Pancíř spadala i samota Rupperlmichl s obytným a hospodářským stavením a také pecí.