Slunečná (u Prášil)

I torzo kmene sněhem je zaváté a slunce nízko zvláštně svítí. Však postupně se rozjasňuje a sníh tak září ještě víc. A oči upnou se ke křížku po javorem letitým.

ZEMĚ, KÁMEN, KOV A KORUNA S NEBEM

Sníh krajinu širokou i okolí nejbližší v barvách i tvarech plošných jednotí. A z té jednoduchosti, bílé a chladivé, k nebesům korunou svojí sahá starý klen šumavský. Kmen mohutný má a koruna se najednou, v jednom místě drobně větví. To možná kdys vítr silný, který na horách tu často vane, větev kosterní ulomil a jedna větev silná je teď těmi drobnějšími nahrazena.

A pod tou korunou, u kmene nahnutého, jenž do spirály lehce stáčí se, ve sněhu stojí křížek kovový, v podstavci kamenném usazený. Stojí a nehne se, jen oblaka nad ním plují a koruna klenová lehce se ve větru chvěje. Ze sněhu v okolí někde snosy kamenné vykukují a v závějích i cesta stará odhadem je patrná. A když sníh roztává, další rozměr místa postupně se odhaluje. Jednota bílé mizí a člověk cestu již spatří jasně, jak z kamenů je vyskládaná a poblíž staré třešně, co stále s jarem vykvétají.

DLE RODINY TREMMELŮ

Slunečná, německy Sonnberg, je zaniklá osada geograficky spadající do okresu Klatovy, sestávající ze skupiny budov (domy a kolny), patřící do katastrálního území Velký Bor. Některá literatura také uvádí, že byla tato osada nazývána dle prvních vlastníků chalup a těmi byla rodina Tremmelů. Všechny objekty přešly po roce 1945 do vlastnictví státu a později do majetku vojenské správy – vznik vojenského výcvikového prostoru Dobrá voda.

Respektujte pravidla NP Šumava.