Na Spálenci

Širé louky a pastviny, mezi nimi stromy roztroušené a v bodě nejnižším, Hraniční potok. Uličky s obchody, kostel a domy rodin a v bodě nejnižším, Hraniční potok.

DVA SVĚTY, JEDEN PŘÍBĚH

Zdejší místo zvláštní je. V jiném čase jakoby se nacházelo. Jen pár kroků od zemských hranic našich leží a za tou hranicí, kterou Hraniční potok tvoří, co kousek po proudu do Studené Vltavy se vlévá, jakoby zas jiný čas byl – městečko bavorské Haidmühle. V tom čilý ruch i na tu dálku viděti je a zde, Na Spálenci, klid v čase stojí. Ale ten klid není nijak tísnivým, ale k rozjímání nabádá nad souvislostmi všemi, které tyto krajiny provázely a provází.

A v tom čase trvání je i křížek zdejší, jež v linii stromořadí jako jeden z těch stromů se nachází. Okolo stromy samostatně v lukách rostoucí a mezi nimi i ty ovocné, co s jarem po desetiletí vykvétají.

ZROZENO Z POŽÁRU

Osada Na Spálenci, německy Brandhäuser, byla nazývána také Spálenec či Brand. V českém pojmenování je občas zaměňována s další zaniklou osadou s téměř totožným jménem – Spálenec, německy Brenntenberg.

Na Spálenci je zaniklá osada geograficky spadající do okresu Prachatice, jejíž původní název byl Uhlířské domky – KöhlerHäuser. V roce 1800 však všechny tehdejší chalupy při velkém požáru shořely a tak vznikl základ novému názvu – brand, tedy požár. Osada se skládala ze skupiny osmi domů s číslem popisným a devíti objekty hospodářských budov. Patřila k farnosti do Českých Žlebů, kde do roku 1965 stál kostel sv. Anny. Důvodem zániku osady bylo vybudování hraničního pásma.

Respektujte pravidla NP Šumava.