Buzošná

V údolích a teď už i na lukách před chvilkou ještě slunných, šero jest, to jak mračna temná nebem sem se valí. První blesk krajinu ozářil a hned hrom duní a mezi kopci se rozléhá. Bouře bývají tu znenadání a velmi silné… Snad jakoby byl právě pro bouři, posvátný Obří Hrad Kelty zde vystavěn, neb po životu lidí v něm sebemenší stopa není… a tak ona dodnes sem se po tisíciletí vrací...

AQUA AUREUM

Nedaleko Kašperských Hor a ještě blíže obci Červená kdys stávala na říčce Losenice osada jménem Buzošná. Dnes převážně lesem údolním je zarostlá, avšak ještě z dvou velkých stavení vysoké zdi ke korunám se zdvihají. Ale i mezi kořeny, v zemi černé, stopy po staré osadě tu jsou. Dvě klenutá sklepení, jedno velké se vstupem bočním, druhé menší, s pavučinou stříbrnou. A ty zdi vysoké, až k patru třetímu sahají a v nich spousty oken a portálů.

Nedaleko proti proudu, od úpatí po vrchol, kamenné moře rozlehlé se rozprostírá. Strmé, z balvanů velikých, beze stromů, bez květin. A v hladině toho moře, snad zrcadlí se, pověstný Obří Hrad, jenž na vrcholu kopce protějšího od dob Keltů krajinu zdejší přísně střeží a bouře ze všech stran k sobě láká. A když mračna hromová zas se rozestoupí a slunce paprsky až k oné říčce pronikne, rozzáří se, neb vody zdejší zlatonosné jsou. Losenice – Aqua aureum…

ŠUMAVSKÉ SIRKÁŘSTVÍ

Buzošná, německy Riesenbach, nebo také Biesenbach, je zaniklá osada geograficky spadající do okresu Klatovy, ležící v údolí Losenice mezi Červenou a Popelnou. V osadě stávalo několik budov, včetně mlýna s lednicí, hydroelektrárna, pila a brusírna. Osadu nejvíce živila pravděpodobně filiálka některé z pošumavských sirkáren, uvažuje se o sirkárně Samuela Kohna v Horažďovicích. Nejspíše se zde ale nevyráběly přímo sirky, ale suroviny a polotovary pro další sirkařské zpracování a využití.

Respektujte pravidla NP Šumava.