Dolní Ždánidla

Smráká se a květy silenek růžovofialových jak kdyby v obloze večerní zrcadlily se. Stejnou jako ty květy obloha totiž barvu má. S každou další chvílí ale tmavne dál a mezi stromy světýlka oken chalup prášilských se rozsvěcejí.

KVĚTY JAKO NEBE VEČERNÍ

V úpatí kopce Ždánidla, nedaleko Prášil, místo zvané podle kopce jmenovaného, Dolní Ždánidla se nachází. U cesty staronové v řadě stromy vyrůstají, ve svahu louky velké i paloučky malé. A ještě výše ve svahu borůvčí mnoho jest a až k pasu výškou dorůstá. Mezi těmi loukami a borůvčím stará cesta vine se, kdys kamenem dlážděná a u ní křížek stojí a další křížky opodál. V travách leckde ještě vystupují základy po domech starých a k jednomu z nich, pile bývalé, náhon mezi stromy vine se.

I zde jsou snosy kamenné a právě zde obzvláště veliké – dlouhé, široké a vysoké, až jak hradby obranné mohly by se zdáti být. Ty sbíhají se dolů do údolí k cestě, odkud mnoho z toho, co v řádcích zde psaných jest, viděti není. Ze shora, z vrchu luk však viděti široce a krásně jest, a když slunce zapadá a smráká se, ten pohled snad je nejkrásnější.

A ZA DOMEM PLUŽINA

Dolní Ždánidla neboli Dolní Steindlberg či Dolní Kamenec, německy Untersteindlberg, je zaniklá osada geograficky spadající do okresu Klatovy a sousedící se zástavbou Prášil. Byla zde pila a domy byly s většími vzájemnými odstupy situovány podél komunikace. Každému z objektů náležel pás plužiny.

Respektujte pravidla NP Šumava.