Buchberger Leite

Buchberger Leite je potoční soutěskou mezi obcemi Freyung a Ringelai. Dnes je toto místo nebo spíše cesta atarktivní turistickou lokalitou a také zde vede až do Čech take Evropská poutní stězka „Via Nova“. Místo je krásné svoji zachovalo přírodou kde se dobře daří vzácným druhům rostlinám i zvířatům. Pozměněná skaliska v soutěstce a staré vodní kanály ale prozrazují kdysi aktivní hospodářství místních.

Nad kaňonem stával kdysi hrad loupeživých rytířů, takzvaný Nový Buchberger. Dodnes se na místě dají nalézt zbytky hradebních zdí. V kaňonu je řada atraktivních cest ve stěnách skal i krátký tunel.