Dvojdomí

Stromy zvláštní kořeny tu mají. Snad je to dáno půdou kamenitou anebo něčím jiným by to mohlo býti? Jakoby se vší silou zde udržeti chtěly, ale kořeny jen na povrchu, však o to jsou rozeklaně mohutnější.

KAMENNÉ LINIE

Krajinu českou doprovází, zvláště tam kde kdys stavení stará stále. Tím doprovodem jsou snosy kamenné, co vinou se loukami i lesy. Kameny vysbírány a snášeny z políček malých pro úrodu lepší byly a mnohdy ty dlouhé valy z kamení, hranici jednotlivých hospodářů určovaly. A co místo, to jiné tyhle snosy bývají a také podle druhu kamení jejich podoba se mění. Tam, kde kamení placaté spíše bývá, snosy vyskládané v zídky nízké jsou. Tam, kde kamení je jak hrouda hlíny, tam snášeny byly ve valy dlouhé.

Tak jako zde, v Dvojdomí. Kamení je všetvaré, ale i tak zídek snosových je tu poskrovnu. Ale jinak krásné dlouhé haldy kamení loukami se tu vinou a stromy jednotlivé i stromořadí jasanů je doprovázejí. Také starý sklep klenutý zde se ukrývá, jehož klenbu kořeny již stromu vzrostlého obepínají. A s jarem, pod růží šípkovou, devětsil vykvétá.

DVOJDOMÍ O ČTYŘECH DOMECH

Dvojdomí či Dva Domky, německy Zweihäuser, nebo také Zwey Häuseln, je zaniklá osada geograficky spadající do okresu Prachatice, která pravděpodobně čítala pouze 4 domy. Po konci 2. světové války zde stával ještě pátý, nový dům.