Soumarský most

Starý Soumarský most, německy Säumerbrücke, je v novodobé historii od roku 1996 hraničním přechodem pro pěší (cyklisty a běžkaře) mezi Českými Žleby a Bischofsreuthem. Jeho původ ale sahá daleko do historie, do doby, kdy právě tudy, přes Mechový potok procházela Zlatá stezka, tedy obchodní cesta mezi Čechami a Bavorskem na které se obchodovalo zejména se solí, proto tak někdy Solná stezka. Tehdy zde ale ještě stával most dřevěný, za kamenný byl nahrazen roku 1841. V období Třicetileté války stála na bavorské straně pravděpodobně malá strážní stanice.