Haberau

Haberau je původně část rovněž zaniklé obce Leopoldsreut. Jednalo se vlastně o rozšíření obce Leopoldsreut, kdy původní pozemky k uživení osadníků nestačili, proto jim bylo umožněno využívat i půdu právě v místě Haberau.

Haberau se původně co do počtu budov skládal ze tří stavení. Pak přišel stejný osud jako v Leopoldsreutu – hospodaření a tak i živost zde už nebyl z důvodu malé hospodářské výtěžnosti, náročným klimatickým podmínkám a odlehlosti možný, byla osada opuštěna a pozemky v roce 1872 prodány Správě státních lesů. Stavení zanikla, ale v roce 1950 byl na místě jednoho z nich vybudován objekt pro ubytování lesních dělníků. Dům byl však obydlený pouhé čtyři roky a po té byl pronajat Přátelům přírody Pasov.

Pro turisty je nyní Haberau místem ticha a samoty a krom vlastní chůze po pískové cestě se krajem rozprostírá ticho a klid. Člověk se tak zde může i vnitřně ztišit a přemýšlet o věcech, na které se mu v hlučném shonu nedostává klid.