Nový Mlýn

Stonky trav a bylin jiných, vodou velkou po proudu jsou učesané, tak jako každý rok, když říčka hraniční s táním sněhu břehy své zaplaví. A když přijde jaro, zazelenají se a louky okolní v kráse barev vykvetou.

U STUDENÉ VLTAVY

Na hranici samé, mezi Bavorskem a zemí českou, po Novém Mlýnu rozvaliny stojí. Tu hranici zemskou Studená Vltava tvoří a na jejím břehu na české straně, hned u vody přímo, roh stavení z kamenů velkých a okolo zídky drobnější. Z nich stromoví vyrůstá a s podzimem listím je přikrývá. Studená Vltava svému jménu dostává. Je krásnou a v té kráse chladivé, slunce se třpytí a nebe zrcadlí. A od Nového Mlýna k Novému Údolí se vine a odtud již českou zemí proudem k sestře své se ubírá.

Ale to už i poslední bílá místa sněhu mizí a malé vrby na březích začínají se barviti svojí korou do žluta. Slunce svítí a v tichu místa jen voda šplouchá a občas halas ze stavení nadohled, sousedů to bavorských, obce jménem Haidmühle.

NEUMÜHLE NC.36 IN SCHÖNBERG

Nový Mlýn, německy Neumühle, je zaniklá osada geograficky spadající do okresu Prachatice. Samota se nacházela v katastrálním území České Žleby, označována byla také jako „Neumühle NC.36 in Schönberg“. Sestávala se ze dvou objektů – mlýnu a obytného stavení. Důvodem zániku této samoty bylo vytvoření hraničního pásma v letech 1950 – 1960.

Respektujte pravidla NP Šumava.