Filzhäusel

DVĚ STAVENÍ

Filzhäusel, české pojmenování není známo, je zaniklá osada geograficky spadající do okresu Klatovy, patřící pod obec Stodůlky. Na samotě Filzhüsel stály dvě stavení – hospodářský objekt a obytný dům. Počet obyvatel se zde pohyboval průměrně kolem 15, nejvíce jich zde žilo v letech 1900 – 36. Obě budovy přešly do majetku vojenské správy po roce 1950, kdy zde došlo k vytvoření vojenského výcvikového prostoru Dobrá voda.

Respektujte pravidla NP Šumava.