Na kopci

Pohled do údolí se otevírá, kopce sněhem posypané a z poza kopců slunce zář. A jak kdyby i mračna jako z obrazu, odtamtud z krajin za těmi vrchy vycházela.

JAKO V HÁJI POSVÁTNÉM

Jak hradiště a posvátný háj, mohlo by se zdejší místo zdáti býti. Však háj kdys pastvinami a políčky byl a hradbičky z kamení, to snosy jsou z této půdy sedlácké. A ty snosy mezi stromy táhnou se, pečlivě vyskládané v zídky nízké, mechem obalené. A mech je i na stromech starých rozeklaných a ty skrápí déšť, tak i trávu svěží jarní, co všude kol se zelená.

I stromy už se zelenají a pod nimi, v tlejícím listí podzimním, klíčí jejich semínka, co přes zimu pod sněhem spala. A nad tím krajem zdejším, temná mračna se rychle valí. Z nich déšť se k zemi stále snáší a k životu vše zalévá. A pak slunce zasvítí a páry začnou k nebi stoupat.

STODOLY, PEC A PAZDERNA

Na Kopci, německy Berghöfe, Berghof či Berggütl je zaniklá osada geograficky spadající do okresu Klatovy, kterou představovala skupina domů. Domy byly v mapových listech označeny také „Berghof“ či „Berggütl“. Jednalo se o obytná a hospodářská stavení, stodoly, stáje, kolny a také pece a pazdernu (zpracování přírodních textilních surovin). Osada zanikla v letech 1945 – 1950 budováním hraničního pásma.