Reifenmühle

Linie kamenných řad se sbíhají a mezi nimi opuštěná cesta vede, snad kdys přímo do osady staré. Zde nyní ale území je rohatců - krav, býků a telátek. A když dál po ní postoupiti chcete, sledují vás zpovzdálí. A když přeci jen ujdete kus ke mlýnu starému, předejdou vás a v cestě vaší, do trávy si ulehnou. Obejít je? Předejdou vás a v cestě vaší, do trávy si ulehnou.

KDE NARCISKY VYKVÉTAJÍ

Skoro na samotné hranici, mezi královstvím českým a bavorským, stará osada jménem Reifenmühle stávala. A spolu s ní mlýn, jenž voda z potoka, kterýžto tu hranici tvořil, poháněla. Dnes od osady do vnitrozemí vlasti naší převážně pastviny se rozprostírají. Četné linie snosů je vymezují, z kamenů, co místní po staletí z políček pro lepší úrodu vysbírali. A ty snosy kamenné, jedny z nejkrásnějších právě tady jsou. Ve velké i malé díly pastviny rozdělují a jinde zase, z obou stran, starou cestu lemují.

Když nastane jaro, celé místo vykvétá stromy ovocnými a třešněmi zejména. S jarem ožívá i potok zvaný Červený, na kterém starý Reifův mlýn stál. S paprsky slunce rozzáří se, břehy se zazelenají a ta voda přes kameny a písek nese život dál a dál.   A tam, kde asi byla zahrádka, či snad křížek stával, až po dnešní dny trs žlutých narcisů po každé zimě vykvétá. To už se ale zase stádo skotu po odpočinku zvedá a podél snosů na cestu za jarní travou polehku se vydává.

TRANSMISE

Reifenmühle, český název není znám, neboli německy také Tremlmühle, Reifmühl či Tremlsäge, je zcela zaniklá osada geograficky spadající do okresu Prachatice. Jednalo se o skupinu budov, mlýn včetně obytného stavení, ke kterému patřila pila a transmise pro pohon zemědělských strojů.

Mlýn zanikl v důsledku zbudování hraničního pásma, ale ještě dnes jsou zde zříceniny budov a kdesi v podzemí, v turbínové kašně, by se údajně měla nacházet původní Francoisova turbína z roku 1930.

Respektujte pravidla NP Šumava.