Brücke Röhrnbach

Krásný starý most přes říčku jménem Osterbach. Nachází se v blízkosti města Röhrnbach a vedla tudy stará Zlatá stezka do Prachatic. O tomto místě je i zmínka v listině z roku 1010, právě o solné stezce a dovážení soli touto cestou do Čech.

Most byl postaven v roce 1592 a je tak nejstarším kamenným mostem Dolního Bavorska. Charakteristický je tento most tím, že každý jeho ze čtyř oblouků je jinak tvarovaný. Stavba mostu velice usnadnila přepravu zboží do a z Röhrnbachu. Hned vedle mostu vede železniční trať do Freyungu a Waldkirchenu. Dnes je most krásným romantickým místem, auta na něj nesmějí. Člověk si může v zrcadlení vodní hladiny představovat, jak přes most projížděly solné karavany. Podél říčky stály také staré vodní mlýny a elektrárny, jejichž minulost atmosféru dokresluje.