Ždánov

Je už noc a v hlubokých lesích, měsíc téměř v úplňku, cestu k cíli osvětluje. Avšak ta cesta najednou ztrácí se a již není. Ale zde už někde to musí být, proto možná cesta mizí. Krásné chvíle, avšak místo snad tu noc mělo zůstat skryté. Neb později se ukázalo, že stačilo jen kroků pár a ve svitu měsíce, Ždánov by se ukázal.

STRÁŽCE VLASTI A ZLATÉ HORY

Bukové a březové háje, rybníček, louky a pastviny, staré cesty, a… A mnoho toto pestré místo k objevování nabízí i před objevením skrývá, nad zemí i pod zemí. Ve skrytu je i starý buk, s kmenem širokým, zbrázděným a korunou rozvětvenou, vysokou. Jak majestátný strážce mohutně ze země vyrůstá a jakoby tu zemi, do níž kořeny se noří, střežil a s ní zlato její, které v hoře zdejší stejnojmenné, věky bylo dobýváno. A nedaleko zas, strážce vlasti v zemi ukrytý je. Starý bunkr, jenž naši zemi chránit měl, aby k ničemu, k čemuž došlo, dojíti nemuselo.

Avšak stalo se, co stalo se a nyní zas mír v našich zemích vládne. A s ním tak můžem pohlížet na krásu místa zdejšího, jež ač osudem pohnutým, s přírodou tu vznikla. Mezi dvojicí rozložitých klenů sklep klenutý k nahlédnutí láká, stejně jako sklepení další, v okolí více ukrytá. A nad tou loukou největší, nad cestou kde les vyrůstá, u skalisek ve svahu, ještě staré zdi z velkých stavení stojí. A nad nimi, jak z pověstí, ze skály pramen vyvěrá.

HOSTINEC, ŠVEC, OBCHOD A HOTEL

Ždánov, německy Zosum, je zaniklá osada geograficky spadající do okresu Klatovy. Nacházela se na jižním úpatí hory Ždánov a vznikla jako vesnice pro horníky a lesní pracovníky především v souvislosti těžby zlata na této hoře.

Kolem roku 1800 zde lidé pracovali převážně v okolních panských lesích rodu Lamberků, později našli práci hlavně v továrnách v Kašperských horách. Osada čítala 14 domů, a to včetně hostince, obchodu a domu ševce a dále k ní patřil také hotel Winkelbauer. Ve 20. století byla osada zasažena epidemií tuberkulózy, na kterou několik obyvatel zemřelo. K historii místa také patří smutná událost – po konci druhé světové války zde zahynulo pět dětí, které si hrály s nevybuchlou municí.