Šerlův Dvůr

Až k pasu sněhu v závějích jest, řeka místy zamrzlá a rampouchy z břehů dolů visí a z nich voda po kapkách do Křemelné zpět se vrací. Starý náhon k místu vede, někde jeho stěny ze sněhu vystupují, jinde jen podle linie v závějích poznat jde. A konečně k místu přivádí a starý portál otevírá se…

ZA SKRYTÝM MLÝNEM

Při prvním pohledu nezdá se, že by zde kdys stavení nějaká stála. V místě dvora samotného už jen pár kamenů na sobě vyskládaných v houštinách zarůstá. Okolo obří balvany mechem porostlé ze země vystupují. A od kamenů krásný pohled do nivy Křemelné jest a staré stružky z luk se k ní zbíhají. To kousek dál, proti proudu, v oblouku kde Křemelná se stáčí před soutokem s potokem Prášilským, stával a ještě památka na něj stojí, starý Šerlův mlýn.

Náhon zarůstající, však stále znatelný, k němu i od něj vede a na něm právě tento mlýn, tedy jeho dvě stěny vysoké stojí. A v nich portál veliký, však otázkou času nejspíš krátkého jest, kdy zub času jej dohlodá a on zřítí se. Proto v těchto místech opatrnost velikou je potřeba míti. A pod mlýnem, sklepení staré skrývá se. Podél proudu řeky dál náhon vodu zpět do ní odváděl a místo, kde voda do řeky znova se vlévala, zvláštní atmosférou dýchá. Když chvilku na místě spočine se, zdá se, jako by to místo soutokem stále bylo a voda zde jako tehdy z mlýna se do řeky vlévala.

KRÁL ŠUMAVY A SVATÝ VINTÝŘ

Šerlův dvůr, německy Schörlhof, je zaniklá osada geograficky spadající do okresu Klatovy. Nachází se severním směrem od vsi Prášily a jihozápadním směrem od vsi Dobrá Voda. Osada byla zničena v letech 1950 -1960 z důvodu vytvoření Vojenského výcvikového prostoru Dobrá voda a výrazněji se dochovaly pouze zbytky mlýnu poblíž říčky Křemelné.

Osada čítala několik domů, některé byly i kamenné, dvůr, na říčce Křemelné stála pila a dva mlýny. Po prvním z nich nezůstal ani náhon, ale místo, kde stál, proslavil film Král Šumavy, v němž nedochovaný mlýn nahradili filmaři kulisou. U druhého, novějšího mlýnu, se zachoval náhon, zbytky zdí a sklep. Cestou na Prášily je možné najít po pravé straně cesty zbytky hostince a pozdějšího kolářství spadajícího pod další zaniklou osadu Vysoké lávky (Hohenstegen).

Místem, kde dnes stojí turistické rozcestí Šerlův dvůr, procházela prastará stezka Svatého Vintíře (Günther), kterou založil německý benediktinský mnich Vintíř, kterého tradice charakterizuje jako misionáře, diplomata, mírotvorce a stavitele mostů mezi národy. Stezka vedla z Niederaltaichu do Čech po staré obchodní stezce v délce 150 Km. V současné době je stezka obnovena a slouží poutníkům a turistům.

Respektujte pravidla NP Šumava.