Lužná

Mezi Lužnou a Starými Hutěmi cesta opuštěná jest, rozeklanými jasany lemovaná. Mechem jsou porostlé a jejich koruny i konec cesty samotné v mlze se ztrácí. A na té cestě mnoho větví popadaných, rozvaliny kamenné podél ní, ale vede jasně a přímo tam kamsi do mlhy...

ALEJÍ STAROU V MLZE SE ZTRÁCEJÍCÍ

Lužná. Krásné místo samo o sobě stejně jako výhledy z něj do kraje údolí, jež Křemelná, Vydra a Otava v časech dlouhých vytvořily. A po nocích chladných se pak v údolí mlhy sbírají až do slunce ranního, které postupně je zas rozpouští. Ze staveb toho zde už moc nestojí. Nejvíce zachováno jest pod zemí – starý klenutý i nejspíše sklep novější se stropem rovným. Pak už jen nízké základy a to vše mechem svěže zeleným porostlé.

A v okolí palouky a stráně travnaté, kde s prvním podzimním chladem vše křehkou bílou námrazou se obaluje. A tou strání jelen veliký se prochází, námraza kol něj k zemi padá a chladivě se třpytí, zatímco na druhém svahu slunce ranní již hřeje a žluté květy na kraji lesa borového se rozvíjejí. A v tom lese tajemné, černé díry do nitra země skrz skálu pod kořeny se noří. Tam do temnoty až padesát metrů hluboké,

prokutávali se horníci pro zář zlata šumavského. To už ale znovu mlhy přicházejí a stará cesta stromy lemovaná se tajemnem zahaluje, ale její cíl je…

KRALOVAL DVŮR KRÁLOVECKÝ

Lužná, německy Ebenwies, je zaniklá osada geograficky spadající do okresu Klatovy. Nacházela se na severovýchodních svazích tzv. Paštěckého vrchu – Rottmoosberg. Ze zdejší skupiny domů byl největším královecký dvůr zvaný Ebenwieserhof, ke kterému patřila celá řada hospodářských budov: seník, dvoje stáje, chlévy pro ovce, kurníky, atd. Podél cesty od tohoto stavení do osady Bystrá – Wunderbach, stále roste majestátní jasanová alej. Dále zde dle pramenů stál takzvaný podružní domek poskytnutý statkářem pro užívání rodinám poddruhů a domek vejminkářský. Na konci 19. století obývalo osadu 41 obyvatel, začátkem 20. století již pouhých 13.

Život v osadě končí odsunem všech obyvatel po 2. sv. válce, jejím srovnáním se zemí a vznikem vojenského výcvikového prostoru Dobrá Voda.

Respektujte pravidla NP Šumava.