Myšlenka

Podívejte se, jak vznikal projekt „Krajiny památné“, co všechno se během něj odehrálo a co je vlastně jeho hlavní myšlenkou.
Podívejte se, jak vznikal projekt „Krajiny památné“, co všechno se během něj odehrálo a co je vlastně jeho hlavní myšlenkou.

Krajina česká i bavorská má za sebou bohatou historii. Snad všechna zásadní dějinná období i události se více či méně zapíší do podoby – paměti krajiny. A je to právě česko-bavorský region, který těchto stop nese nebývale velké množství. Jednou z etap historie zapsané do současné krajiny jsou dnes již neosídlená místa na obou stranách česko-bavorské hranice. Ty vnímáme a zde představujeme jako evropské dědictví skrývající jedinečný půvab, jako místa, která by v dnešní době neměla být něčím nechtěným, ale naopak, něčím, čeho si můžeme vážit a na čem lze rozvíjet naše dobré sousedské vztahy – poznáním míst a tak i nás samých.

0

V těchto krajinách historie dodnes stojí svědkové, okolo kterých plynul čas se všemi svými událostmi. Svědkové v podobě památných a starých ovocných stromů a stejně tak památných sakrálních staveb, starých cest, dalekých výhledů – míst a krajiny samotné.

0

Hlavní myšlenkou je ukázat půvab těchto míst, ležících z historických důvodů ve velké míře na české straně, tedy míst, která byla kdysi společně osídlena, ale dnes jsou opuštěna a mnohdy i zapomenuta a nenavštěvována. Ukázat jejich jedinečnou krásu a vzbudit o krajinu s těmito místy nový zájem. Záměrem zde není pátrat v historii a eticky vyhodnocovat, co bylo tou nejzásadnější příčinou, že se v jedné etapě historie z krajiny ve velkém vytratil život a stala se opuštěnou. Zde se od této, byť závažné, stránky u dotčených míst oprošťujeme, nezdůvodňujeme podstatu současného stavu, ale naší snahou je iniciovat zájem o tyto krajiny krajinářsko-turisticky světově jedinečné, s neopakovatelným charakterem a krásou, které tu jsou nyní, ale přesto mnohdy přehlížené a zároveň postupně vytrácející se.

0

Současně je samozřejmě dobré znát naši společnou historii a to v nejširších souvislostech. Tato znalost nám pomáhá poučit se a neopakovat dřívější chyby, tedy jim předcházet a být vnímavější k impulsům, které se mohu rozvinout dobrým, ale i špatným směrem.

A tak… v „Krajinách památných“ nechceme vyhledávat konflikt, ale naopak, skrze krásu česko-bavorských krajin společné sblížení.