Horní Sněžná

Zvláštní atmosféra může zde zavládnout. Obloha šedobílá a slunce zvláštně žlutavé. Zem ještě chladná po zimě dlouhé, ale kočičky žluté již objevují se na stromech. A pak přijde léto a s listím krajina zas získá obrysy jiné a leccos bude znovu skryto.

TŘI LINIE A ČTYŘI PÁSY

Horní Sněžná, kde rozcestí se nachází a pastviny jsou rozlehlé, třemi liniemi keřů a stromů do čtyř dlouhých pásů rozdělené. V těch pásech, i tam kde stromy nejsou, vyskládáno kamení, nasbírané kdys z půdy pro chléb vezdejší obdělávané. A ty linie se sbíhají ku slunci k obzoru se sklánějícímu a nebe noční se září hvězd, bude tu jako bylo kdysi a ještě déle, než paměť sahá.

Po okolí stromy osamocené ukazují, že život zde býval i byl by zde tvrdý. Větvoví polámané a lišejníky porostlé, někde i celé koruny rozlomené. V jedné takové skupině stromové, zeď po stavení starém až skor do patra prvního tu stojí. A výhledy zde daleké. Na Knížecí Stolec a mnohdy i na Alpy z obzoru horizontu vystupující.

CIRKUS HUMBERTO

Osada Horní Sněžná, německy Ober Schneedorf, je zaniklá osada geograficky spadající do okresu Prachatice. Nacházela se na rozvodí Vltavy a Blanice, mezi vrcholy Křemenné a Doupné hory. První zmínky o osadě s hostincem a školou jsou z roku 1654. Ve 20. století tvořilo osadu 30 domů, k roku 1910 se 146 obyvateli. V roce 1950 při stejném počtu domů už pouhých 7 obyvatel.

Je zde zachován velký kamenný kříž a kovový křížek na kamenném podstavci – oba z 19. Století. Do osady Horní Sněžná umístil Eduard Bass rodiště hlavních postav románu Cirkus Humberto, ve filmovém zpracování však Horní sněžnou imitoval skanzen Veselý Kopec.