Schwendreut

S láskou dřevo tesané a obrazy malované. Někde trávník s krátkou sečí, kousek vedle louka květnatá. Mraky na nebi plují a poutníci přicházejí...

KAPLIČKA JAKO Z POHÁDKY

Dřevěná celá, štíhlá a vysoká, hledí do kraje zdejšího. Šindelem stěny pokryté, věžička se zvonečkem, nad zvonečkem báňka malá a z ní křížek ku nebi ční. A uvnitř kaple útulno, ve dřevě vše zas, obrazy i oltář malovaný. Dvě okýnka jak z chaloupky světlo dovnitř propouští. To vše opravdovostí svojí po duši poutníka pohladí.

A okolo kaple také krásně je, kameny velké, stromy mladé, i ty, které něco pamatují, a ještě jedna kaplička. Ta tentokráte zděná je a v stěnách jejích výjevy plastické a u nich motýl usedá, na slunci letním se vyhřívá. A také je tu pramen krásný, jenž do koryta kamenného vyvěrá. Voda čistá, studená, proudem vydatným hladinu v kameni vytesaném čeří. Nechť toto místo stále svůj půvab má a dobrý duch jej po věky chrání.

SKLÁŘSKÉ DOMY

Schwendreut je bývalou, dnes již zaniklou částí obce Grainet v okrese Freyung-Grafenau. Založena byla v roce 1618 knížecím biskupem Leopoldem I., arcivévodou rakouským, stejně jako dnes již také zaniklá osada Leopoldsreut. Schwendreut se také říkávalo oblíbeným lidovým názvem „Glaserhäuser – Sklářské domy“, neboť se zde nacházela sklárna a v okolí potřebné suroviny. Život zdejších vesničanů byl ale velmi obtížný. Zimy zde byly kruté a často se stávalo, že obyvatelé byli od okolí odříznuti celé týdny a nedostal se k nim ani lékař, ani kněz.

Přibližně v polovině 19. století zde v osmi statcích žilo okolo osmdesáti obyvatel. Hospodářství ale byla postupně opouštěna a v roce 1921 nakonec koupili Bavorské státní lesy celý majetek obce. V roce 1957 osadu opustili poslední obyvatelé a dne 17. října 1968 název jako osady zmizel z map. V Místě zůstala stará návesní kaple a nedaleko novější lesní kaple, od které je krásný panoramatický výhled na romantickou oblast obklopující Haidelgebirge. Kaple vyzývá k zastavení a zamyšlení a místo samotné k příjemnému posezení v přírodě.