Frauenthal

Voda v řece je zde krásná, průzračná a chladivá. A na jedné straně břeh hluboký je, na druhé skor písková pláž s nádechem zlatavým. Dno je oblázků plné a sem tam v toku velký balvan, jenž věky už je omýván.

PILÍŘ, BUNKR, LIMNIGRAF

Na řece Křemelné toto místo leží. A právě Křemelná byla tím, co zdejším práci dávalo a nyní je tím, co v planinách šumavských nejvíce upoutá. V jednom místě, uprostřed koryta jejího, z proudu ční pilíř mostu starého, jenž břehy kdysi spojoval. A další stavba s vodou zdejší spojená, na samém břehu stojí. Stará limnigrafická stanice je tou stavbou, k měření průtoku kdys vystavěná. Avšak stavbami technickými tento výčet ještě nekončí. Starý náhon, který kdysi k mnoha vodním kolům vedl se nalézti tu ještě dá a také bunkr vojenský, který českou zemi měl chrániti.

Avšak pozor, jako místa jiná ve zdejším kraji, kdys vojenským prostorem byla. Proto mimo cesty značené a vychozené nevstupujte. Ještě nevybuchlá munice v tomto místě nejspíše se nachází.

ZRCADLENÍ

Frauenthal, někdy také nazýván Fraunwald, české pojmenování není známo, je zaniklá osada na pravém břehu Křemelné, geograficky spadající do okresu Klatovy. Původně zde stávala jediná usedlost, ke které byla v roce 1863 vystavěna podnikatelem Blochem brusírna a leštírna skla, později zvaná Starý Frauenthal. Vyráběla se zde židovská zrcátka.

V roce 1872 byla proti stávající brusírně postavena nová brusírna s dílnou na fazetování hran velkých zrcadlových skel, nazvaná Nový Frauenthal. K brusírně náležel obytný dům s obchodem, různé kolny a škola, ve které se vyučovalo až do konce 2. sv. války. Osada se rozrůstala, pod hospodářství I. S. Blocha spadaly okolní pozemky s hájenkou, kovárnou, obytným domem, školou a hostincem. Třetí část Frauenthalu – Dolní, vznikla v roce 1882, byla zde opět brusírna, leštírna a fazetovna velkých zrcadel. V roce 1910 byla vodní kola nahrazena Francisovou turbínou s generátorem o výkonu 37 kW. Elektrárnička poskytovala elektřinu nejen Frauenthalu, ale i okolí (Ebene, Glaserwald).

Z důvodu silné konkurence byl o Vánocích 1932 provoz ve Frauenthalu zastaven. Po 2. světové válce a odsunu občanů německé národnosti byla v oblasti Frauenthalu – kolem Křemelné zahájena těžba lesních porostů a to za účelem výstavby vodní přehrady. K zaplavení však nedošlo, neboť se Frauenthal stal v roce 1952 součástí vojenského újezdu Dobrá Voda. Budovy byly srovnány se zemí a vodní náhony zasypány.

Respektujte pravidla NP Šumava.