Oberbreitenau

Oberbreitenau je zaniklá horská obec, jejíž původ sahá do roku 1585, kdy byla založena pány z Weissensteinu. Nejdříve zde hospodařilo osm, později dvanáct osadníků. Ovšem život a hospodaření v 1018 metrů nad mořem bylo značně náročné, výnosy malé a tak hospodářství i domovy byly opouštěny, poslední v roce 1957 a zemědělské pozemky byly znovu zalesněny.

Zachoval se pouze jediný dům, takzvaný „Landshuter Haus“. Na základech téměř tři stolení staré budovy vybudoval Hermann Greil novou horskou farmu. Scénář se ale opakoval, pro příliš malé výnosy byla opuštěna. Oberbreitenau je dalším příkladem zaniklé obce z důvodu náročných životních podmínek související s nerentabilním hospodářstvím vlivem tvrdých klimatických podmínek a celkové odlehlosti.