Autoři

Team vom Projekt „Denkwürdige Landschaften.“ Von links Alena Vlachová (Junikorn – Übersetzung und Dolmetscher) Michael Sellner (KuLaMu – bayerischer Partner des Projekts – Dokumentation von Orten an der bayerischen Seite) und Václav Čubr, Drahomíra Bílková a Václav Šváb (ENVIC – Bildung und Abstimmung des Projekts, Dokumentation an der tschechischen Seite).

Tým „Krajin památných“. Zleva: Alena Vlachová (Junikorn – překlady, tlumočení), Michael Sellner (KuLaMu – bavorský partner projektu – dokumentace míst na bavorské straně) a Václav Čubr, Drahomíra Bílková a Václav Šváb (ENVIC – celková tvorba a koordinace projektu, dokumentace na české straně).

 

Autorem myšlenky / projektu  „Krajiny památné“  je plzeňské občanské sdružení  ENVIC. Realizován je společně s bavorským partnerem  –  v česko-bavorských projektech zkušeným spolkem KuLaMu.

 

Kontakt:

Václav Čubr, koordinátor projektu

mail: vaclav.cubr@envic.cz

tel.: 731 146 343

 

ENVIC

Každý u nás v ENVICu má nějaký zájem a ten je zároveň i jeho prací. Aby práce byla zájmem, to bohužel není většinou pravidlem. A my si toho, že můžeme dělat práci, která nás baví, vážíme. Zároveň je to ale i velmi důležité. Neboť je-li práce dělána se zájmem o daný obor, je zároveň dělána zodpovědně – kvalitně. Proto za vše, co naše sdružení dělá, ručíme vlastním jménem. Konec konců, můžete se podívat na naše stránky ENVIC a tam každého z nás i naši práci poznat.

A tak jen ve zkratce – věnujeme se mnoha zajímavým věcem, které jsou mnohdy problémem, ale my na ně jdeme příjemnou cestou. Znát nás tak můžete například z Plzeňských farmářských trhů, které už řadu let pořádáme. Pomáháme také s tím, jaká architektonická řešení a technické postupy zvolit, aby se nám bydlelo dobře a kvalitně a zároveň jsme neškodili životnímu prostředí a logicky tak ani nám samým, neboť jsme jeho nedílnou součástí. Starostům malých obcí pomáháme sehnat peníze a řešit projekty, aby jejich obce byly krásnější, komfortnější a přesto zůstaly venkovem. Ve větších sídlech podporujeme městské zahradničení, v Plzni jsme založili první komunitní zahradu. A v neposlední řadě je tím co nás zajímá krajina a veřejný prostor. Starosty a referenty městských úřadů seznamujeme s tím, na co si dát pozor při realizaci a přebírání úprav s veřejnou zelení a v sídlech a krajině zvláště poukazujeme na důležitost sadovnické a krajinné estetiky. Vytvořili jsme také cestovatelský koncept „Na cestách krajinou…“. A tím se dostáváme až sem, ke „Krajinám památným“.

 

KuLaMu

KuLaMu je zkratkou pro celý název spolku a to „Kultur-LandschaftsMuseum Grenzerfahrung“, v českém překladu „Muzeum kulturní krajiny a poznávání hranic“. Toto muzeum je v oblasti německy mluvících zemí zcela ojedinělé. Nabízí možnost spatřit na vlastní oči působivé pozůstatky tradiční kulturní krajiny, typické pro Bavorský les. Kulturně historické prvky, jako např. podmáčené louky, plavební kanály nebo soumarské úvozy, které se prezentují na svých původních místech v živé krajině, spojeny mezi sebou nejrůznějšími naučnými stezkami. Tento didaktický koncept odlišuje KuLaMu od klasického pojetí muzea a od skanzenů, ve kterých jsou exponáty shromážděny a pak prezentovány většinou bez vazby na své původní místo. Návštěvník má tak vedle exponátů možnost poznat a také pocítit opravdovou krásu a hluboké pouto k této kulturní krajině, ve které člověk, ať už v důsledku místních či přírodních poměrů, žil a hospodařil vždy v mezních podmínkách.

 

Junikorn

Junikorn je relativně mladým plzeňským spolkem, který se ovšem za krátký čas stal pestrou a profesionální organizací. V Plzni založil první česko-německou školku, vyučuje německý jazyk děti i dospělé a pořádá celou řadu rozličných kurzů, většinou s vazbou na německý jazyk, ale i pestrou řadu akcí pro širokou veřejnost. V projektu „Krajiny památné“ se stal prostředníkem mezi českým sdružením ENVIC a bavorským spolkem KuLaMu a staral se o překlady a tlumočení.

 

Spolupráce:

Správa NP Šumava, jmenovitě pan Josef Štemberk, autor krásného projektu „Historické album Šumavy“, o kterém si můžete přečíst na tomto odkaze, ale nejlepší je vyrazit právě na Šumavu a albem si „zalistovat“ přímo v místech zaniklých osad.

 

A další…které ještě uvedeme :-)

 

Celý projekt vznikl díky podpoře Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007–2013.

0

Použité zdroje informací:

http://www.zanikleobce.cz, http://zkr.npsumava.cz, http://www.ceskatelevize.cz, http://www.noveudoli.eu, http://www.npsumava.cz, http://cs.wikipedia.org, http://volary.eu, http://www.sumavainfo.cz, http://www.mavlast.cz, https://www.youtube.com, http://druidova.mysteria.cz, http://vodnimlyny.cz, http://www.hauner.cz, http://www.vojensko.cz, https://www.facebook.com, http://www.turistika.cz, http://www.retour.cz, http://m.taggmanager.cz, http://regiony.penize.cz, http://www.geocaching.com, http://sudety.cpkp-zc.cz, http://www.filmovamista.cz, http://www.sumava.cz, http://www.sumavanet.cz, http://www.poutnicesta-vianova.cz, http://blatnafotbal.cz

100 zajímavostí ze staré Šumavy. 1. Vydání. Plzeň: Starý most s.r.o..2011.159 s. ISBN 978-80-87338-14-8.

Přímé odkazy stránek výše uvedených webů, z kterých bylo při tvorbě textů k historii čerpáno, budou doplněny.