Tummelplatz

Tummelplatz se nachází mezi Finsterau a horu Luzný (1373 m) které bylo dříve zázemím pro horské pastevce. Pásal se zde tak dobytek a to až do roku 1956. V roce 1844 zde byla vystavěna dřevěná chata. Pak došlo k požáru a přestavbám a současný objekt, který na místě dodnes stojí, pochází z roku 1860. Ten byl předán do užívání Národního parku Bavorský les a příležitostně souží jako vzdělávací environmentální centrum.