Nové Údolí - Hájovna

Po nebi šedivá mračna plují a vítr z nich se k zemi snáší a lány trávy zelené, ve vlnách svých rozfoukává. A ta tráva vlnící se, leccos tady skrývá…

MEZI KMENY TROJÚHELNÍK

Nedaleko Nového Údolí, o kterém již zde je psáno, stávala stará hájovna. Dodnes tu po ní ještě stopy jsou, nízké zdivo základů a v něm spáry mezi kameny vymazané a různě okolo kdejaké další památky na lidské sídlo. Co ale upoutá snad nejvíce, jsou tři stromy, jež na zemi mezi sebou pomyslný trojúhelník tvoří. Snad uprostřed něho v ochraně těch stromů věkovitých kdys stál či státi měl křížek pro zdejší kraj tak typický.

Okolo s jarem tráva svěží zelená, vrbám zlátnou větvičky mladé a na jívách kočičky žluté vykvétají. Místo zdejší je útulné, vzdušné a zároveň blízkými lesy okolními chráněné. Místo jako pro hájovnu.

KDE ŽIL KOČÍ

Součást osady Nové údolí, ke které je psáno ZDE. V tomto místě německy zvaném Neuthal – Hegerhaus, nedaleko samotné osady Nové údolí, stála Schwarzenberská hájovna a dům, v němž měl žít kočí. Během války toto místo mělo sloužit jako zajatecký pracovní tábor.

Respektujte pravidla NP Šumava.